ISO 9001:2008 Kalite Belgemiz

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGEMİZİ DE ALDIK
AKABE MOBİLYA AİLESİ OLARAK 3 YIL ÜST ÜSTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TAKDİR BELGELERİ ÜZERİNE ISO 9001:2008 KALİTE BELGEMİZİ DE ALDIK. 
 
MODOKO MOBİLYACILAR SİTESİNDE ISO 9001:2008 KALİTE BELGESİ ALAN ŞİRKETLERDEN BİRİ OLDUK
 
AKABE MOBİLYA MODOKO MAĞAZALARI VE MOBİLYA ÜRETİM TESİSLERİ uluslararası standartizasyon örgütü’nün kalite belgesini almıştır.
 
AKABE MOBİLYA Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standart sistemi 9001 – 2008 belgesi sahibidir.
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Prensipleri
Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır.
 
Liderlik: Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.
Çalışanların Katılımı: Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanılabilir.
 
Proses Yaklaşımı: Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.
P Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle
U Uygula.. Prosesleri Uygula
K Kontrol Et.. İzle & Ölç
İ İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla
Yönetime Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir.
Sürekli İyileştirme: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır.İyileşme: ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.
Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları vardır.
 
NEDEN İSO 9000
Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,
Etkin bir yönetimi,
Maliyetin azalmasını,
Çalışanların tatminini,
Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
İadelerin azalmasını,
Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için
Firmamız İso 9001 – 2008 Kalite yönergelerine en iyi şekilde uyacak ve daha etkin bir biçimde kalite yönergelerini geliştirmeyi amaçlayarak sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.